Skip to Main Content

Moc design thinking w projektowaniu dla IT

Projekty IT powstają w oparciu o wymagania zbierane wewnętrznie przez klienta oraz warsztaty uszczegóławiające zakres przedsięwzięcia. Dostawca przygotowuje wycenę, jeśli jest zgoda co do budżetu i oczekiwań to zespół projektowy przystępuje do tworzenia produktu. Potem zostaje już tylko uruchomienie produkcyjne. Dalej mamy zmiany wynikające z potrzeb użytkownika. Uznajemy to za normalny stan rzeczy ale czy to jest dobre podejście? Czy możemy ograniczyć ilość zmian po wdrożeniu tak, aby maksymalnie wykorzystać budżet na rozwój jedynie potrzebnych funkcjonalności, stworzenie produktu idealnego? Okazuje się, że tak - odpowiedzią jest Design Thinking oraz User Centered Design.